نیاز به پیکموتوری دارید؟


همین الآن یه درخواست بدید تا در اسرع وقت برای شما یک پیک‌موتوری هماهنگ کنیم.

 

  سرویس پیک‌موتوری مجموعۀ خریدونه برای تمامی مردم مخصوصا رستوران‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر مناسب است تا بتوانند محمولۀ خود را در زمان مناسب و از روش ساده و ارزان به دست مشتری برسانند.

 

 

♦  تذکر مهم :  این سرویس مخصوص محموله های سبک‌تر از 25 کیلوگرم است.

 

 

خریدونه