اقلام موجود خریدونه

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

اصفهان
کرمان
    گوشت
        فروشگاه گوشت گوساله و گوسفند یعقوبی
        گوشت گوساله معمولی موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
        مغز ران موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰ریال
        ماهیچه گوساله موجود در انبار ۱,۱۵۰,۰۰۰ریال
        فیله گوساله موجود در انبار ۱,۵۰۰,۰۰۰ریال
        راسته گوساله موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰ریال
        مغز گوساله موجود در انبار ۲۵۰,۰۰۰ریال
        جگر گوساله با دل موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
        دل گوساله موجود در انبار ۸۰۰,۰۰۰ریال
        قلم گوساله موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
        گوشت سرسینه (قلوه گاه) گوساله موجود در انبار ۸۵۰,۰۰۰ریال
        زبان گوساله موجود در انبار ۹۰۰,۰۰۰ریال
        زبان گوساله فیله شده موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
        گوشت گوسفند نرنده(نر) موجود در انبار ۱,۳۰۰,۰۰۰ریال
        گوشت گوسفند ماده موجود در انبار ۱,۱۰۰,۰۰۰ریال
    تهیه غذا
        تهیۀ غذای گلها
        زرشک پلو با مرغ موجود در انبار ۲۷۰,۰۰۰ریال
        چلو کباب کوبیده موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
        چلو جوجه کباب موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
        چلو گوشت گوسفندی موجود در انبار ۵۰۰,۰۰۰ریال
        چلو کباب برگ موجود در انبار ۴۰۰,۰۰۰ریال
        چلوکباب بختیاری موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰ریال
        چلوکباب سلطانی موجود در انبار ۴۵۰,۰۰۰ریال
        استانبولی پلو موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰ریال
        چلو رولت گوشت موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰ریال
        چلو خورشت سبزی موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
        چلو خورشت فسنجان موجود در انبار ۲۷۰,۰۰۰ریال
        چلو خورشت بادمجان موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
        چلو خورشت قیمه موجود در انبار ۲۰۰,۰۰۰ریال
    سبزی فروشی
        سبزی شهروند
        سبزی خوردن موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
        سبزی آشی موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
        سبزی خورشتی(قورمه سبزی) موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
        سبزی پلویی موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
        سبزی قلیه ماهی موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
        جعفری موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
        ریحان موجود در انبار ۱۵۰,۰۰۰ریال
        نعناع موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
        تره موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
        ترخون موجود در انبار ۱۰,۰۰۰ریال
        تربچه موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
        گشنیز موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
        شوید موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
        شنبلیله موجود در انبار ۹۰,۰۰۰ریال
        شاهی موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
        پیازچه موجود در انبار ۱۰۰,۰۰۰ریال
        اسفناج موجود در انبار ۸۰,۰۰۰ریال
    برنج فروشی
        برنج ایرانی
    نانوایی
        نان بربری
        نان بربری موجود در انبار ۱۵,۰۰۰ریال
        نانوایی آقای زمانی
        نان تنوری سبوس دار موجود در انبار ۱۵,۰۰۰ریال
        نانوایی آقای صادقی
        نان تافتون موجود در انبار ۱۵,۰۰۰ریال
        نانوایی آقای صادقی
        نان تافتون موجود در انبار ۱۰,۰۰۰ریال
        نان سنگک موجود در انبار ۱۵,۰۰۰ریال
        نان بربری خشک موجود در انبار ۸۰,۰۰۰ریال
        نانوایی آقای فتحی
        نان بربری موجود در انبار ۱۵,۰۰۰ریال